هنگام ترکیدن یا پنچری لاستیک خودرو

ترکیدن لاستیک

هنگام ترکیدن یا پنچری لاستیک خودرو

آرامش خود را حفظ کنید تا بتوانید شرایط را تحت کنترل خود درآورید.

هرگز فرمان را به طور ناگهانی به سمت خاصی نچرخانید تا راحت تر بتوانید جهت خودرو را کنترل نمایید.

فرمان را با دو دست نگه دارید و روی مسیر پیش رو تمرکز کنید.

پایتان را از روی پدال گاز برندارید تا قسمت اعظم وزن خودرو از عقب به لاستیک های جلویی منتقل نشود.

اگر خودرو در حال منحرف شدن بود، به جای برداشتن پای تان از روی پدال گاز، به آرامی به آن ضربه بزنید.

هرگز ترمز نکنید! اگر لاستیک جلویی شما آسیب دیده باشد، ترمز ناگهانی منجر به افزایش میزان وزن و حرکت خودرو روی چرخ های جلویی میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.